dugatehna konferencija fasade

Stručna konferencija “Oblikovanje i toplinska izolacija fasadnih zidova: tradicionalni i suvremeni pristup”

U Mostaru je danas počela II. Međunarodnu naučno stručna konferencija Sfera 2016: Oblikovanje i toplinska izolacija fasadnih zidova: tradicionalni i suvremeni pristup. Konferencija se održava u organizaciji firme Sfera d.o.o. Mostar i Građevinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić”.
Konferenciju je otvorio predsjednik Federacije BiH, Marinko Čavara koji je kazao kako ova konferencija govori o energetskoj učinkovitosti, o onome što nas obavezuju svi sporazumi koji potpisujemo ka pristupanju pristupanju EU integracijama. “Svi znamo da ova zemlja ne może da trpi ovoliki utrošak energije. Energiju moramo štedjeti, a to možemo učiniti na najbolji mogući način korištenjem znanstvenih spoznaja”, kazao je Čavara. Govoreći o Eko sendvičima, prof.dr. Ljubomir Mišćević sa Arhitektonskog fakulteta Zagreb je poseban akcenat dao recikliranju građevinskog otpada kao jednom od uslova Energetske zajednice koji trebaju ispuniti sve članice. Građevinski otpad kako je kazao se može ugraditi u nove presijeke. Tokom daljeg toka konferencije na temu “Legistativni osnov za pokretanje privrednog razvoja kroz energetsku efikasnost“ govorila je Jasmina Katica, ispred Odsjeka za energetsku efikasnost Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Fond za zaštitu okoliša Federacija BiH je održao prezentaciju djelatnosti Fonda na temu energetske efikasnosti – opcije za finansiranje i implementirani projekti. Kroz konferenciju u naredna dva dana će se prezentirati tradicionalni i suvremeni pristupi i materijali za „utopljavanje“ i završnu obradu, njihove prednosti i uslovi za primjenu kao i mogućnosti za poboljšanjem. Naida Ćenan Čevra ispred Sfere koja je i organizator ovog dogadaja za poslovni portal Akta.ba je kazala kako je cilj diskusije razmjena znanja i iskustva u različitim oblastima inženjerstva, kao i otvaranje mogućnosti uspostavljanja međunarodne i domaće saradnje. Najavila je u aprilu naredne godine održavanje nove konferencije koja će imati za temu beton. “Nadam se da će ovo biti radno inspirativan dogadaj i da ćemo za dvije godine doći do rezultata unutar ove kategorije”, dodao je Čevra.

Inače, konferencija se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu se prezentuju naučni, pregledni i stručni radovi, a u drugom savremene tehnologije i proizvodi u domenu proizvodnje toplinskih izolacija te materijala za završnu oblogu fasadanih zidova. Konferencija će biti nastavljena i tokom sutrašnjeg dana kada je planirana prezentacija izgradnje studentskog paviljona, predstavljanje vodiča za energetskuefi kasnost, te izlaganje naučnih i stručnih radova, moderator Maja Popovac Roso, Građevinski fakultet Univerzitet  “Džemal Bijedić“ Mostar.

Sponzor naučno-stručne konferencije je i komapnija Duga-tehna.

Tekst preuzet sa akta.ba
dugatehna_konferencija_fasade_2016_2_qsfera20161 sfera2016_2