Fasade

Zaštitite objekt fasadnim završnim žbukama. Želite više informacija kako zaštititi ili obnoviti Vašu fasadu? Pošaljite nam upit.


Tehnotherm_SIL silikonska fasadna zbuka

Završna silikonska dekorativna žbuka sa aditivima protiv formiranja plijesni i algi na zidovima