Tehnograf

Završna akrilatna dekorativna fasadna žbuka granulacije 1,8 i 1,2mm

Tehnograf

Završna akrilatna dekorativna fasadna žbuka granulacije 1,8 i 1,2mm
Zaribana ili zaglađena (COMPACT) akrilatna fasadna žbuka za vanjske i unutrašnje površine. Proizvod je spreman za upotrebu. Potrebno ga je dobro promiješati prije upotrebe.

Granulacije: 1,2mm i 1,8mm.

EU kategorija i granična vrijednost HOS: Kat. C, 40g/l (2010); Tehnograf sadrži max. 40 g/l.


Proračun potrošnje

Unesite površinu za proračun:

m2 = kg - za 1,2mm gran.
Moguća odstupanja u zavisnosti od korištene tehnike nanošenja i stanja podloge.

Duga Tehna | Boje i fasade