RENOMIRANI PROIZVOĐAČ
BOJA, LAKOVA I FASADA

TEHNIČKE EDUKACIJE: LABforPRO

Duga-tehna oduvijek snažno vjeruje u obuku kao temelj same politike kompanije i smatra je jednom od alata za uspjeh i kompetitivnost svojih klijenata na tržištu.

Stoga organizira vlastite tehničke edukacije za teorijsku i praktičnu obuku posvećene kompanijama i profesionalcima koje primjenjuju proizvode i realizira ih u svom Tehničko-edukacijskom centru.

Laboratoriji za profesionalnu obuku (LAB FOR PRO) su oživjele pravu strukturu stalnih centara za obuku, gdje profesionalac može usavršavati svoje vještine i susreće se sa stručnjacima i tehničkim licima, da sa maksimalnom profesionalnošću zadovolji svaki poseban zahtev svojih klijenata.

Predložene edukacije, namenjene distributerima, profesionalnim dekoraterima, ifasaderima su izuzetno inovativne u formulaciji jer se redovno ažuriraju sadržaji i moduli kako bi uvijek bili u toku sa stalnim razvojem tržišta i da bi sa maksimalnom profesionalnošću mogli zadovoljiti svaki poseban zahtjev klijenata.

Na taj način svaki profesionalac pronalazi referentnu tačku za svoj profesionalni razvoj, zahvaljujući višestrukim mogućnostima za konzultacije sa tehničkim timom kompanije.

Imate pitanje? Javite nam se!