Ton Karta

Ton karte za kompjutersko nijansiranje proizvoda.

Od kvalitete proizvoda, neprestana potraga za inovacijama, kao i iskustvo stečeno na tržištu, stvorili su San Marco Marcromie kolekciju boja za interijer i eksterijer.

Nijanse prikazane na ekranu se mogu razlikovati od stvarnih nijansi, te služe isključivo informativno. Za konačan odabir nijansi, zatražite ton kartu na prodajnom mjestu.