MY_ART – dekoracija sa mikro kristalima po najnovijim modnim trendovima

Namijenjena je modernim prostorijama nove koncepcije. Uz svojstvenu eleganciju, MY_ART objedinjuje najnovije modne trendove. Sadrži sitne kristale koji površinama daruju igru usplamtjele svjetlosti, kako na modernim i
živahnim, tako i na nautralnim tonovima.
Ova dekoracija sa mikro kiristalima je u stanju stvoriti sjajne i upečatljive multi-ton nijanse koje se mogu mijenjati u zavisnosti od kuta svjetlosti koja pada na nju. Kreira mnoge dekorativne efekte u ovisnosti od nijanse baznog proizvoda koji je izabran kao podloga.