Isograff

Zaštitni premaz otporan na grafite

Isograff

ISOGRAFF zaštitni premaz vodorazrjediv, paropropusan i otporan na grafite, te se koristi za zaštitu mineralnih površina. ISOGRAFF stvara prozirnu barijeru koja štiti temeljnu podlogu, smanjujući upijanje vode i prljavštine, bez mijenjanja paropropusnosti podloge. Olakšava uklanjanje grafi ta, prilikom čega je potrebno upotrebiti toplu vodu. Idealan je za zaštitu kamena, cigle, mramora, granita ili prethodno bojanih mineralnih površina.

EU kategorija i granična vrijednost HOS: I, 140g/l (2010); ISOGRAFF sadrži max. 140 g/l.


Proračun potrošnje

Unesite površinu za proračun:

m2 = L
Moguća odstupanja u zavisnosti od korištene tehnike nanošenja i stanja podloge.

Duga Tehna | Boje i fasade