Lumina

Prozirna zaštita za kamen i metal – MOKRI EFEKT

Lumina

Prozirna zaštita za metal i mineralne materijale – MOKRI EFEKT (za mineralne vapneno-cementne podloge, opeka, beton, bakar, kamen itd).
Lako čišćenje i pranje. Proizvod je dostupan u varijantama sjajni i saten.

EU kategorija i granična vrijednost HOS: A/h, 750g/l (2010); LUMINA sadrži max. 750 g/l.Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other