TehnoGRUND ACRYL

Akrilna impregnacija

TehnoGRUND ACRYL

Temeljni premaz, impregnacija za sve vrste mineralnih podloga prije bojenja. Egalizira podlogu, veže prašinu, omogućava bolju prionjivost sljedećeg sloja. Služi kao vezni most između podloge i sljedećeg sloja.

EU kategorija i granična vrijednost HOS: Kat A/g: 30 g/l (2010); TehnoGRUND ACRYL sadrži max: 30 g/l  HOS.


Proračun potrošnje

Unesite površinu za proračun:

m2 = L
Moguća odstupanja u zavisnosti od korištene tehnike nanošenja i stanja podloge.

Duga Tehna | Boje i fasade