TehnoGRUND NANO

Dubinska impregnacija /emulzija

TehnoGRUND NANO

Dubinska impregnacija /emulzija
Temeljni premaz za dekorativne završne žbuke
Za učvršćivanje i vezivanje mineralnih podloga.Visoke snage penetracije i učvršćivanja podloga sklonih osipanju ili podloga koje imaju više slojeva stare boje ili upojnih podloga. Poboljšava prionjivosti ujednačava upijanje podloge tvoreći idealnu bazu za naredne slojeve boje.

EU kategorija i granična vrijednost VOC/HOS: Kat. A(h): boje za vanjske površine za mineralne podloge (na bazi vode): 30 g/l (2010) TehnoGRUND NANO sadrži max.: 30 g/l VOC/HOS.Duga Tehna | Boje i fasade