beton


Akrilna disperzijska boja za dekorativnu zaštitu betonskih površina i drugih cementom vezanih podloga.

Duga Tehna | Boje i fasade