Wasserlac al Quarzo

Superperiva kvarcna zaptivna boja

Wasserlac al Quarzo

Proizvod na bazi akrilnih veziva, u vodenoj emulziji, visoke kvalitete, odličan za vanjske radove. Otporan je na atmosferske prilike i zagađenje, te na alkalne podloge. Vrlo dobra paropropusnost i elastičnost proizvoda. Kvarcni pjesak kojeg sadrži proizvod, omogućava odličnu prikrivnost nepravilnosti na zidnim površinama.
Površine premazane sa WASSERLAC AL QUARZO imaju estetski mat, te lagano hrapav izgled.
Granulacija max. 0,1 mm

EU kategorija i granična vrijednost HOS: Kat. C: 40 g/l (2010); Wasserlac al Quarzo sadrži max. 40 g/l.


Proračun potrošnje

Unesite površinu za proračun:

m2 = L
Moguća odstupanja u zavisnosti od korištene tehnike nanošenja i stanja podloge.

Duga Tehna | Boje i fasade