Wall Stucco

Glet masa u pasti za unutarnje površine

Wall Stucco

Idealan za direktno izravnavanje. Nanosi se u tankim slojevima. Svojom kremastom konzistencijom, jednostavnim i zgodnim nanošenjem WALL STUCCO omogućava postizanje velikih homogenih površina, a s malom potrošnjom proizvoda.


Proračun potrošnje

Unesite površinu za proračun:

m2 = kg
Moguća odstupanja u zavisnosti od korištene tehnike nanošenja i stanja podloge.

Duga Tehna | Boje i fasade