Spray OFF!

Odstranjivač plijesni

Spray OFF!

Odstranjivač plijesni
Specijalno formuliran za odstranjivanje plijesni, algi i gljivica sa vanjskih i unutrašnjih zidnih, drvenih, betonskih površina, kao i kamena, te površina obrađenih bojama, lakovima, žbukama.

EU kategorija i granična vrijednost HOS: Proizvod ne podliježe direktivi EZ/42/2004