Razrjeđivač bezmirisni

Za razrjeđivanje bezmirisnih boja na bazi otapala

Duga Tehna | Boje i fasade