Primer PU

Prednamaz za povezivanje poroznih, prašnih, krhkih i vlažnih podloga

Primer PU

Jednokomponentni prednamaz za povezivanje poroznih, prašnih, krhkih i vlažnih podloga
PRIMER PU je konsolidirajući prednamaz na bazi poliuretanskih smola. Idealan za prašnjave, porozne i krhke estrihe, prije postavljanja podnih obloga, parketa ili pločica. PRIMER PU je također pogodan kao zaštita za betonske podove koja sprečava ili umanjuje kredanje i površinsko trošenje.

EU kategorija i granična vrijednost HOS: A/h: 750 g/l (2010). PRIMER PU sadrži max: 750 g/l VOCDuga Tehna | Boje i fasade