Marcopolo

Dekoracija sa metalnim efektom

Marcopolo

Dekoracija sa metalnog efekta
Koristi se za dobivanje luksuznih površina karakteriziranih grubičastim estetskim izgledom gdje reflektirano svjetlo daje posebne kromatske efekte.

EU kategorija i granična vrijednost HOS, Kat. L: 200 g/l (2010), Marcopolo sadrži max: 200 g/l HOS


Proračun potrošnje

Unesite površinu za proračun:

m2 = kg
Moguća odstupanja u zavisnosti od korištene tehnike nanošenja i stanja podloge.

Duga Tehna | Boje i fasade