Marconol Impregnante

Lazurni premaz za zaštitu drvenarije unutra i vani

Marconol Impregnante

Lazurni premaz za zaštitu drvenarije unutra i vani

Koristi se za impergnaciju proizvoda od drveta. Značajka mu je visoka vodoodbojna moć koja je potrebna za otpornost drveta na onečišćenje čaki u teškim okruženjima, zadržavajući nepromijenjenu prirodnu strukturu drveta. Dostupan je u širokoj paleti čistih boja dobivenih iz mikroniziranih mineralnih pigmenata koji štite drvo od UV-zraka i ostavljaju vidljivu strukturu drveta.

EU kategorija i granična vrijednost HOS: A/i, 700 g/l (2010); MARCONOL IMPREGNANTE sadrži max.: 700 g/lDuga Tehna | Boje i fasade