Grassello di Calce

Za površine visokog sjaja

Grassello di Calce

Dekoriranje po uzoru na klasični period
Sa Grassello di Calce se kreiranju sjajne površine visokog dekorativnog efekta, sa svijetlim i tamnim prelazima u zavisnosti od tehnike nanošenja, vještine i maštovitosti dekoratera.

EU kategorija i granična vrijednost HOS, Kat. L: 200 g/l (2010),Grassello di Calce sadrži max: 30 g/l HOS


Proračun potrošnje

Unesite površinu za proračun:

m2 = kg
Moguća odstupanja u zavisnosti od korištene tehnike nanošenja i stanja podloge.

Duga Tehna | Boje i fasade

WordPress Lightbox