Global Lucido

Profesionalni sjajni završni premaz za vani i unutra

Global Lucido

Profesionalni sjajni završni premaz za vani i unutra

Karakteristike proizvoda omogućavaju izuzetno lako nanošenje, čineći pokrete četke lakšima, povećavajući brzinu nanošenja i prijanjanja po cijeloj površini. Nanešeni sloj omogućava efektivnu zaštitnu barijeru od vanjskih uticaja. Ovo čini GLOBAL LUCIDO pogodnim za vanjsku upotrebu, bez obzira da li
se radi o drvetu ili metalu, čak i kada su područja rada izložena planinskim i morskim uticajima.

 

EU kategorija i granična vrijednost HOS: A/i, ): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)
GLOBAL LUCIDO sadrži max.: 500 g/l

 


Proračun potrošnje

Unesite površinu za proračun:

m2 = L
Moguća odstupanja u zavisnosti od korištene tehnike nanošenja i stanja podloge.

Duga Tehna | Boje i fasade