Decorfilm

Zaštitni premaz za dekoracije i zidne boje

Decorfilm

Zaštitni premaz za dekoracije i zidne boje, na bazi vode
Stvara zaštitni film lagan za održavanje. Odlične je površinske tvrdoće.
Na zidne površine koje su bojane sa jakim tonovima, Decorfilm smanjuje pojavu bijelih tragova na površini boje. Brzo suši, ne žuti, Ima odlučni dilataciju i prionjivost.

EU kategorija i granična vrijednost HOS, Kat. L: 200 g/l (2010), Decorfilm sadrži max: 200 g/l HOS


Proračun potrošnje

Unesite površinu za proračun:

m2 = L
Moguća odstupanja u zavisnosti od korištene tehnike nanošenja i stanja podloge.

Duga Tehna | Boje i fasade