Acrylomat Plus

Latex mat periva boja visoke pokrivnosti

Acrylomat Plus

Boja visoke kvalitete za unutarnje radove. Boja je pogodna i za vanjske radove ukoliko nisu na direktnom udaru kiše. Odlične pokrivne moći, periva boja može biti nanijeta na stare ili nove žbuke, gips ili gipsane ploče. Omogućuje postizanje elegantnog i šarmantnog
ugođaja koji unapređuje estetski doživljaj interijera. Brzo se suši i može se premazivati po isteku 4 sata.

EU kategorija i granična vrijednost HOS: A, 30g/l (2010); Acrylomat Plus sadrži max. 30 g/l.


Proračun potrošnje

Unesite površinu za proračun:

m2 = L
Moguća odstupanja u zavisnosti od korištene tehnike nanošenja i stanja podloge.

Duga Tehna | Boje i fasade

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other