Paintop

Periva kvarcna boja

Paintop

Kvarcna boja na bazi akrilnih veziva i silicijskih punila, koja omogućavaju odličnu prikrivnost nepravilnosti na površinama. Komponente akrilnih smola daju ovom proizvodu osobine visoke vodo otpornosti i otpornost na alkalne sredine svojstvene cementnim podlogama i žbukama. Površine premazane sa PAINTOP imaju estetski mat izgled.
Granulacija max. 0,1 mm

EU kategorija i granična vrijednost HOS: Kat. C: 40g/L (2010); PAINTOP sadrži max. 40 g/l VOC.


Proračun potrošnje

Unesite površinu za proračun:

m2 = L
Moguća odstupanja u zavisnosti od korištene tehnike nanošenja i stanja podloge.