Decori Classici

Efekt Multi-Ton

Decori Classici

Dekoracija sa efektom “multi ton”
Dočarava posebne jedinstvene efekte tipične za stare renesansne palače.

Svjetli tonovi neformalno razbijaju monokromatizam i oživljavaju delikatne igre boja.
Za sofisticirane ambijente s osjećajem Renesanse.

EU kategorija i granična vrijednost HOS, Kat. K: 100 g/l (2010), Decori Classici sadrži max: 100 g/l HOS


Proračun potrošnje

Unesite površinu za proračun:

m2 = L
Moguća odstupanja u zavisnosti od korištene tehnike nanošenja i stanja podloge.